Bediening Heilige Doop

Aanvragen voor de doop indienen bij de wijkpredikant. Bericht van geboorte zenden aan het kerkelijk bureau. ZIj zorgen ervoor dat er een kopie van de kaart terecht komt bij de juiste mensen.