Bediening Heilige Doop

Een aantal keer per jaar worden er doopdiensten georganiseerd in onze kerk. Willen jullie ook een kindje laten dopen? Dan kun de aanvraag hiervoor ingediend worden bij de wijkpredikant.

Het kerkelijk bureau ontvangt graag een geboortekaartje van jullie zoon/ dochter. ZIj zorgen ervoor dat er een kopie van de kaart terecht komt bij de juiste mensen. 

Het Doopsel