Informatie over de bediening van de Heilige Doop aan kinderen

In onze gemeente rondom de Ontmoetingskerk wordt de Heilige Doop jaarlijks bediend op een aantal vastgestelde zondagen. In 2023 gaat het om 14 mei, 27 augustus, 8 oktober en 10 december. In 2024: 7 januari, 10 maart, 12 mei, 25 augustus, 13 oktober en 8 december. Voorafgaand aan deze zondagen waarop de doop bediend wordt organiseert de dienstdoende predikant 1 of 2 avonden voor de ouders die hun kind laten dopen (doopcatechese). Na opgave voor de bediening van de doop ontvang je hiervoor een uitnodiging. De data staan ook in de kalender op deze website en in Ons Kontakt.

Het kerkelijk bureau ontvangt graag een geboortekaartje van jullie zoon/ dochter. ZIj zorgen ervoor dat jullie geboortekaartje de wijkpredikant en clusterouderling bereikt. De geboorte van jullie kindje wordt dan in Ons Kontakt vermeld.

Willen jullie ook een kindje laten dopen? Dan kan de aanvraag hiervoor ingediend worden bij de wijkpredikant.

Een brief met daarin informatie voor ouders die graag hun kind willen laten dopen vind je hier.

In onze gemeente houden we vast aan de band tussen doop en belijdenis. Een toelichting daarop vind je hier. 

Het Doopsel