Commissie: Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt".
Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven.
Het verschijnt om de 14 dagen, met uitzondering van de zomervakantie. Wanneer u een abonnement heeft, krijgt u het blad thuis gestuurd.
Dit abonnement kost minimaal € 30,00 per jaargang.
Dit kan betaald worden op een speciaal hiervoor bestemd rekeningnummer,: NL88 ABNA 0410 9681 88.
In maart van het jaar ontvangt u hiervoor een rekening.

De kopij voor dit blad dient bij de redactie binnen te zijn op vrijdagavond voor 20.00 uur, voorafgaande aan de week van verschijnen.
De deadline staat ook vermeld op het binnenblad in het laatste kerkblad. 
De kopij dient digitaal of schriftelijk op A4 formaat aangeleverd worden.

Aanvragen of beëindigen van abonnementen en doorgeven van verhuizingen dient u bij het Kerkelijk Bureau te doen.
kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Wim Klein Nagelvoort Redactie Wim Klein Nagelvoort 06-17660856
Bezorging Gerlinde Grevelink 0548-517132