Logo en huisstijl Ontmoetingskerk Rijssen

In 2015 is de nieuwe huisstijl van onze kerk gepresenteerd. Via onderstaande links kunt u de diverse huisstijl en logo bestanden downloaden zodat we binnen de kerk uniformiteit uitstralen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mediateam@ontmoetingskerkrijssen.nl. 


- Diverse logo bestanden 
- Powerpoint stramien
- Uitleg logo Ontmoetingskerk Rijssen

Ontmoetingskerk op Facebook

Naast een website en het Ons Kontakt communiceert de Ontmoetingskerk ook via haar Facebookpagina. Actieve leden kunnen in hun redacteursrol allerhande berichten plaatsen op deze pagina. Heeft u geen redacteursrol en wilt u berichten plaatsen op onze facebookpagina? Neem dan contact op met het mediateam. Om ook in de berichtgeving op facebook een eenduidige uitstraling te bewerkstelligen heeft het mediateam een instructie gemaakt. U kunt deze hieronder downloaden. Mocht u vragen hebben dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens in het document. 

- Instructie berichten plaatsen facebookpagina Ontmoetingskerk