Commissie: Beheer (College van Kerkrentmeesters)

Beheer (College van Kerkrentmeesters)

E-mail: cvk@ontmoetingskerkrijssen.nl

Het CvK (college van kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor de financiën van de Ontmoetingskerk, het opstellen van begrotingen, het personeelsbeleid en het beheer & onderhoud van ons kerkgebouw.

De kerkmeester, houdt toezicht op het onderhoud van kerkgebouw en pastorie en draagt zorg voor de in het gebouw aanwezige installaties.


Activiteiten en taken die binnen het CvK vallen zijn:

- Kerkelijk Bureau, incl. Ons Kontakt
- Personeelsbeleid (o.a. kosters en predikanten)
- Financiën (Controle, Accountancy; Actie Kerkbalans)
- Gebouwbeheer 
- Mediateam (Camera, beamer, techniek)
- BHV
- Archivering
- Privacy. 

Hieronder kunt u de financiële stukken vinden:

Begroting 2022

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

 

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Jan Spenkelink Vice voorzitter Jan Spenkelink 06-23085889
Foto van Helga Snijders-Lensink Penningmeester Helga Snijders-Lensink 06-45070711
Foto van Jan Baan Kerkmeester Jan Baan 06-12781852
Foto van Gerdien Schuitert Secretaresse Gerdien Schuitert 06-83908553
Foto van Gosse Pluimers Beheerder automatische incasso Gosse Pluimers 06-53228455
Algemeen lid Ditmar Schelhaas 06-46030439