Verjaardagsfonds

Wanneer u jarig bent, wordt u gefeliciteerd namens onze gemeente. De omstandigheden, waaronder we onze verjaardag vieren, kunnen verschillend zijn. Moge de dankbaarheid dat God een jaar aan uw leven heeft toegevoegd tot uitdrukking komen in de gift voor het verjaardagsfonds.

Het geld is bestemd voor arbeid in onze eigen gemeente o.a.:

  • de bloemen in de kerk, deze worden na de diensten naar zieken uit de gemeente gebracht als groet en blijk van medeleven
  • de extra kosten voor bijzondere diensten en andere samenkomsten die in het belang van onze gemeente gehouden worden.

De felicitatiekaart wordt persoonlijk gebracht. Hierdoor is onderling contact met gemeenteleden mogelijk en zou er een omzien naar elkaar op ongedwongen wijze kunnen plaatsvinden. 

Contactpersoon: mevr. G. Leferink - Henzen, Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132
Email: verjaardagsfonds@ontmoetingskerkrijssen.nl