Bijzondere diensten

Op biddag is er een dienst voor gewas en arbeid, die wordt gehouden op de tweede woensdag van maart en op dankdag is er een dienst voor gewas en arbeid, op de eerste woensdag van november. Beide diensten beginnen om 19.30 uur.

Door de werkgroep Vieren wordt een aantal keren een bijzondere dienst voorbereid, bijv. Taizedienst, vieringen in de Stille week, dialectdienst, startzondag of diensten rondom een thema. Ook de werkgroep jeugd bereid jeugddiensten voor.
Meer informatie over deze diensten kun je vinden bij de commissie Vieren