Bijzondere diensten

De bidstond voor gewas en arbeid wordt gehouden op de tweede woensdag van maart en de dankstond voor gewas en arbeid op de eerste woensdag van november. Beide diensten beginnen 's avonds om 19.30 uur.

Bij het organiseren van een dienst zijn er bepaalde regels waaraan gedacht moet worden.

Deze regels kun je vinden bij de Eredienstcommissie