Ressort der Kerk

Onder het ressort van de Geref. Kerk te Rijssen behoort Rijssen en de buurtschappen Notter, Zuna, Rectum en Elsen.