Overzicht ledenaantal

Het ledenaantal bestaat uit belijdende leden, doopleden en blijkgevers van verbondenheid. Deze laatste zijn volwassenen of kinderen die niet zijn gedoopt maar die wel als actief lid bij de Ontmoetingskerk betrokken willen zijn. Zij doen binnen de Ontmoetingskerk mee als volwaardig lid voor wat betreft de vermelding in het jaarboekje, de actie kerkbalans, het verjaardagfonds e.d. Zij gelden als doopleden en daaronder worden ze ook meegeteld.

Datum         Bel.leden   Doopleden   Totaal 
1-10-1970   506            421              927 
1-10-1980   695            544              1239 
1-10-1990   873            599              1472 
1-08-2000   1013          673              1686 
1-08-2010   1403          1117             2520
1-08-2015   1594          1299            2893
1-08-2018   1702          1391            3093
1-08-2019   1725          1439            3164
1-08-2021   1709          1456            3165