Overzicht ledenaantal

Het ledenaantal bestaat uit belijdende leden, doopleden en blijkgevers van verbondenheid. Deze laatste zijn volwassenen of kinderen die niet zijn gedoopt maar die wel als actief lid bij de Ontmoetingskerk betrokken willen zijn. Zij doen binnen de Ontmoetingskerk mee als volwaardig lid voor wat betreft de vermelding in het jaarboekje, de actie kerkbalans, het verjaardagfonds e.d. Zij gelden als doopleden en daaronder worden ze ook meegeteld.

Datum         Bel.leden   Doopleden   Totaal 
1-10-1970   506            421              927 
1-10-1980   695            544              1239 
1-10-1990   873            599              1472 
1-08-2000   1013          673              1686 
1-08-2006   1227          919              2146 
1-08-2007   1257          970              2227 
1-08-2008   1313          1027            2340 
1-08-2009   1363          1099            2462 
1-08-2010   1403          1117            2520
1-08-2011   1447          1174            2621
1-08-2012   1477          1205            2682
1-08-2013   1503          1235            2738
1-08-2014   1537          1245            2782