Commissie: Belijdeniscatechisatie 2023 - 2024

Belijdeniscatechisatie 2023 - 2024

Belijdeniscatechisatie seizoen 2023 – 2024

Overweeg je om belijdenis van je geloof af te leggen in onze gemeente rondom de Ontmoetingskerk? Fijn, welkom!

Belijdeniscatechiatie is in onze gemeente een kring van jonge mensen die met elkaar in gesprek gaan over God, kerk en geloof in hun leven. We hopen dat je aan het einde van zo'n kring komt tot een positieve stap in je leven: het moment waarop je in het midden van de gemeente ook getuigt van je geloof. Dat delen en vieren we graag met je! Natuurlijk heb je al wel eens nagedacht over de plek die God in jouw leven inneemt. Maar als je meedoet met deze kring ontmoet je ook leeftijdgenoten die zo hun eigen gedachten en ervaringen hebben. Dat is een van de mooie dingen van kerk: 'Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens' (Spreuken 27: 17). En daarnaast is deze belijdeniscatechisatie de gelegenheid om je vragen en gedachten te delen met een van onze voorgangers, die de kring bij toerbeurt leiden.

Dit seizoen hoop ik deze belijdeniscatechisatie samen met jullie in te vullen. Graag nodig ik je uit voor een eerste bijeenkomst: donderdagavond 5 oktober, 19.30u in de Ontmoetingskerk.

Deze eerste bijeenkomst is bedoeld als een soort verkenning. We maken kennis met elkaar. En in onderling overleg maken we afspraken over de data. Opzet is elkaar om de 2 weken te ontmoeten in de Ontmoetingskerk. Na de kennismakingsavond op 5 okt. hoop ik dat we eind oktober kunnen starten met de belijdeniscatechisatie. De dienst waarin jullie je geloof mogen belijden staat gepland op Pinkstermorgen 2014, dat is 19 mei.

En wellicht heb je vragen of gedachten die je graag eens bespreken wilt. Deel die dan alvast met ons op 5 okt. Want  natuurlijk is er alle gelegenheid voor jou en jullie om je wensen t.a.v. de onderwerpen die we bespreken te delen. Deze belijdeniscatechisatie is de gelegenheid om de vragen die je hebt m.b.t. kerk en geloof te stellen. Maar vooral gebruik van die kans!

Ook als je twijfelt of je belijdenis van je geloof wilt afleggen ben je welkom.

Voor de kennismakingsbijeenkomst op 5 oktober kun je je bij mij aanmelden. Maar je mag ook gewoon langskomen. Graag tot 5 oktober! En natuurlijk mag je altijd appen, mailen of bellen als je vragen hebt of als je je wilt aanmelden.

ds. Egbert Egberts

eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl

06-41140109