Commissie: Vieren

De commissie vieren houdt zich bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van onze diensten en de invulling van de diensten. 

Zij doet dit o.a.

  • door regelmatig diensten te evalueren 
  • medewerking te verlenen aan verschillende diensten.
  • zorgen voor de Paaskaars, een liturgisch bloemstuk
  • schriftlezingen door lectoren te regelen
  • Gedachtenishoek en Dooprol
  • een muziekcommissie

 

Functie Naam Tel. Contact
Voorzitter Roel Westera 0618861495