Commissie: Beroepingscommissie

Profielschets predikant PKN Rijssen, Gereformeerde kerk Ontmoetingskerk

In verband met het vertrek van één van onze predikant is er een fulltime vacature ontstaan.

Ons uitgangspunt voor de invulling van deze vacature is dat deze predikant zich door God geroepen weet om het Evangelie van Jezus Christus als Verlosser door Zijn kruisdood en opstanding te verkondigen en het werk binnen de gemeente met hart en ziel uit te voeren.

Wij zoeken een predikant die …

Identiteit

 • vanuit zijn hart spreekt: bezielend en inspirerend;
 • een betrokken herder is voor de gemeente om samen de weg met God te gaan;
 • de gemeente kan aanzetten om te durven getuigen van de liefde van God;
 • authentiek is en zich ook kwetsbaar durft op te stellen;
 • jong van geest is om op een enthousiaste en creatieve wijze jong en oud aan te spreken in hun leefwereld;
 • een verbinder tussen mensen en groepen, binnen en buiten de gemeente.

Pastoraat/gemeentewerk

 • zich kan vinden én meewerkt in de nieuw te vormen structuur van pastoraat, waarin meer participatie van de gemeente verwacht wordt;
 • ervaring/affiniteit  heeft met doelgroepen-pastoraat of met specialismen hierin;
 • inlevingsvermogen heeft  en een luisterend oor;
 • kan omgaan met diverse kerkelijke achtergronden binnen onze gemeente.

 

 

Vaardigheden

 • een inspirerend leider is;
 • kan zijn ervaringen en kennis op pastoraal gebied als trainer/coach overbrengen op de gemeente;
 • ook kan delegeren.

 

Vieringen

 • graag voorgaat in alle voorkomende diensten;
 • een Bijbelse boodschap heeft, en deze duidelijk en actueel kan overbrengen;
 • ons uit onze comfortzone kan halen;
 • kennis heeft van diverse liturgische vormen, en erin mee wil gaan.

 

En tot slot, zich nadrukkelijk herkent in deze profielschets. 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Dick Postmus Voorzitter Dick Postmus
Foto van Tiny Huizinga Tiny Huizinga
Annelies Voortman-Broeze
Jantine van de Willige - ter Weel
Leon ter Harmsel
Rudy Ligtenberg
Trijnie Hoogsteen
Gilles de Waard
Martje Mensink
Henk Wichers
Cristel Voortman-Meenks
Henry Hiltjesdam
Jan Harbers