Commissie: Goeie vraag

Goeie vraag

E-mail: c.wieringa@hotmail.com
bank: Goeie vraag

Binnen de Ontmoetingkerk in Rijssen wordt veel georganiseerd voor veel verschillende doelgroepen. We merken dat deze activiteiten veel binnen de kaders van de kerk en de gebaande paden blijven. Er is een relatief grote groep binnen de Ontmoetingskerk die steeds minder de activiteiten bezoekt en de aansluiting met de kerk verliest. Mensen die niet binnen ‘het hokje’ passen. Of waarvoor de kerk niet meer binnen hun hokje past.  Hierdoor komt in sommige gevallen het geloof en de relatie met God en Jezus ook op een laag pitje te staan. We willen deze mensen bereiken door op een alternatieve manier bezig te zijn met geloof en kerk.

Hiervoor hebben we de groep Goeie Vraag opgericht. Goeie Vraag is laagdrempelig, niet veroordelend, veilig, interessant en gezellig. Een avondje uit met ‘vrienden’ waarbij er altijd goede gesprekken zijn. Over belangrijke vragen in het leven en vragen die je bezighouden. Allemaal goede vragen waarbij het antwoord vaak  een 'goeie vraag' is. Het gaat bij Goeie Vraag niet om goed of fout, beter of slechter. Er is geen discussie maar een onderzoek. Jezus was het beste in stellen van goede vragen. Hij zal onze inspiratie en richting zijn om antwoorden te vinden op deze vragen.

Doelgroep

Criticasters,  zoekers, twijfelaars, vragers, vinders, alle (niet) leden van de ontmoetingskerk in de leeftijd van 20-35 die het linkje met kerk, God en/of Jezus verliezen of verloren zijn. Mensen die toch nieuwsgierig of geïnteresseerd zijn. Mensen die vragen hebben en hiermee aan de slag willen. Mensen die zich niet thuis voelen in de Ontmoetingskerk. Maar ook atheïsten, boeddhisten, en christenen die willen groeien. 

Opzet

We komen met een groepje van 5-10 mensen regelmatig bij elkaar. Elke avond zetten we één vraag centraal. Dit kan een vraag zijn die door de host is gekozen (zal in de eerste avonden zo zijn) maar zal snel een vraag worden die op de avonden te sprake komt en waar we verder over door willen praten. In overleg met de deelnemers kiezen we de avonden, tijdstippen, plekken en of we samen eten. Alle vragen zijn afgeleid van de drie centrale vragen:

  • Waar kom ik vandaan?
  • Wat doe ik hier?
  • Waar ga ik naartoe?

Dit en het zoeken naar een antwoord aan de hand van de levenswijze van Jezus staat vast. De rest van de invulling verloopt ‘vanzelf’. Dit zal groeien met de groep en in de groep. Er is een methode waar we op terug kunnen vallen maar ervaring leert dat er genoeg stof tot praten is en de methode niet nodig is.

Start

Omdat dit een nieuwe groep binnen de Ontmoetingskerk is weten we niet goed wat we kunnen verwachten. Het zal in het begin dus wat aftasten zijn, trial en error en pionieren. Daarom beginnen we met 4 avonden. Je kunt aanhaken (en afhaken) wanneer jij wilt. Zo is de drempel laag en kun je rustig bekijken of Goeie Vraag wat voor je is. 

Datums

  1. zondag 17 juni 2018
  2. zondag 1 juli 2018
  3. donderdag 12 juli 2018
  4. in overleg 

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze avonden? Neem dan contact op met Christiaan Wieringa, hij kan je antwoord geven op je vragen en meedenken in je twijfels. Je zou ook dominee Sander Ris kunnen vragen. 

Wil je je opgeven stuur dan een email met je naam, leeftijd, emailadres, mobiele nummer en de goede vraag die je heeft doen besluiten mee te doen naar Christiaan Wieringa. Emailadres: c.wieringa@hotmail.com of Carine Kreijkes Emailadres: carinedannenberg@hotmail.com   

Download hier de leaflet en deel deze uit in je omgeving!