Commissie: Eredienstcommissie

Deze commissie heeft tot taak:

  • Het stimuleren van de bezinning en de betrokkenheid bij de eredienst van de Ontmoetingskerk in Rijssen in haar situatie.
  • Het zich door middel van studie en gesprek verdiepen in de betekenis en functie van de eredienst. 

Zij doet dit o.a.

  • door regelmatig diensten te evalueren 
  • aandachtspunten te geven aan andere commissies bij het organiseren van diensten
  • medewerking te verlenen aan verschillende diensten.
  • zorgen voor de Paaskaars, een liturgisch bloemstuk
  • schriftlezingen door lectoren te regelen
  • Gedachtenishoek en Dooprol
  • een muziekcommissie

 

Functie Naam Tel. Contact
Voorzitter Trijnie Hoogsteen 0548-517354