Profielschets predikant - juli 2020

Profielschets predikant - juli 2020

11 juli 2020

Online kerkdienst 12 juli

Aanstaande zondag zijn clusters 2 en 10 welkom in de kerk. Opgeven kan via deze link. Woon je niet in een van deze clusters, of wil je de dienst liever vanuit huis meebeleven, dan kan dat natuurlijk zoals altijd via Kerkdienstgemist.nl. De dienst begint om 10.00 uur en dominee Ris zal voorgaan. De schriftlezingen zijn uit Markus 1: 35-39 en 1 Koningen 19: 8-18. Kindernevendienst De kindernevendienst heeft deze week een hand-out gemaakt over 1 Koningen 3: 5-28: het verhaal van Koning Salomo. De...

10 juli 2020

Kindernevendienst zomervakantie

De afgelopen weken hebben we elke zondag kunnen genieten van de leuke filmpjes van de Kindernevendienst. De filmpjes werden tijdens de diensten getoond en gingen over de bijbelverhalen die in de hand-out werden behandeld. De komende weken zullen er in verband met de zomervakantie geen filmpjes gemaakt worden. De hand-outs worden nog wel gemaakt en zullen elke week gewoon op de website geplaatst worden. Zomerpakket BibelBasics Wil je in de vakantie toch nog aan de slag met de bijbel, maar weet je niet...

10 juli 2020

1 Petrus 2:9-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

Wat zeggen onze leden
over het geloof en onze kerk

Kerk TV

Op de website kunt u de zondagdienst elke week terug zien en ook van eerdere weken. Klik hier voor de kerk TV en het archief.

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen, met uitzondering van de zomervakantie. Klik hier voor meer informatie.

Zendingswerk

U kunt onze zendingsprojecten online volgen. Lees over de verhalen van de mensen uit onze gemeente in het buitenland. Volg hun belevenissen en blijf op de hoogte. Klik hier voor meer informatie.