Fotoboek Ontmoetingskerk

Online kerkdienst zondag 31 mei

Het is Eerste Pinksterdag, we mogen vieren dat we de Heilige Geest ontvangen! Je bent van harte welkom om dit feest te vieren tijdens de online kerkdienst om 10.00 uur. Dominee Ris zal tijdens deze dienst voorgaan. Je kijkt de dienst hier. Kindernevendienst De Kindernevendienst heeft weer een mooie hand-out gemaakt. Deze week gaat het over hoe je anders kunt leven door de Geest. Je kunt de hand-out weer downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken: Collecte De eerste collecte is...

29 mei 2020

Noabers en het verjaardagsfonds

In onze vorige bijdrage in Ons Kontakt hebben we aangegeven dat er nog vragen zijn over het verjaardagsfonds. Inmiddels zijn die vragen opgelost. Sinds begin mei worden de kaarten van het verjaardagsfonds bezorgd door de noabers. Of in enkele gevallen door de ouderlingen of diakenen van de clusters omdat we in een aantal clusters nog wat noabers missen. Wie al een kaart heeft gekregen heeft gezien dat die ook anders is dan in de afgelopen jaren. Er is geen zakje meer bijgevoegd. In de kaart zit nu een...

26 mei 2020

Online kerkdienst zondag 24 mei

Zondag 24 mei ben je vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om de online kerkdienst mee te beleven. Dominee Ris zal voorgaan tijdens deze dienst. Je volgt de dienst via deze link. Kindernevendienst De Kindernevendienst heeft weer een leuke hand-out gemaakt. Deze week gaat het over Jezus als de Goede Herder. Je kunt de hand-out downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken: Bekijk hier het filmpje: Collectes De eerste collecte is bestemd voor het eigen werk van de diaconie. De...

22 mei 2020

Efeziers 1:13-14

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Wat zeggen onze leden
over het geloof en onze kerk

Kerk TV

Op de website kunt u de zondagdienst elke week terug zien en ook van eerdere weken. Klik hier voor de kerk TV en het archief.

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen, met uitzondering van de zomervakantie. Klik hier voor meer informatie.

Zendingswerk

U kunt onze zendingsprojecten online volgen. Lees over de verhalen van de mensen uit onze gemeente in het buitenland. Volg hun belevenissen en blijf op de hoogte. Klik hier voor meer informatie.