Commissie: Youth Together

Youth Together

Youth together is er voor alle jongeren van het voortgezet onderwijs. In de zondagavonden staat centraal dat we elkaar ontmoeten en vriendschappen opbouwen rondom Gods Woord. Vanuit onze 3 eenheid gaan we samen ontdekken wat dat voor ons allemaal betekent: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.  

Elke 2 weken (van oktober tot maart) zien we elkaar op zondagavond in Pand 11(De Giezen 12, 7461 BB Rijssen) of zaal 1 van de kerk.

Verschillende groepen

Er zijn drie groepen:

  1. Klas 1 V.O (nieuw) 

  1. Klas 2 en 3 V.O (tweede jaar Youth) 

  1. Klas 4 en 5 V.O. (derde jaar Youth)

De groepen 1 en 2 starten om 18.45 tot 20.00 uur. Groep 3 wordt verwacht om 20.30 uur en eindigen om 21.30 uur. 

Elke groep heeft een eigen programma. Voor de jongeren uit klas 1 is dit de basis van het geloof: Vertrouwen, Bidden, Bijbellezen en de Heilige geest. Voor de Jongen uit klas 2 en 3 zal het tweede jaar Youth een vervolg zijn op het eerste jaar. De onderwerpen van het eerste jaar komen opnieuw aanbod maar nu wordt er verder op ingegaan. 

De jongeren uit klas 4 en 5 gaan aan de slag met andere onderwerpen waarbij doen voorop staat. Je talenten niet alleen ontdekken maar ook inzetten. Lees hier meer over de 16+ groep. 

Begeleiding

Alle groepen worden begeleidt door mensen uit onze kerk. De jongeren gaan in kleine groepjes met twee begeleiders aan de slag. Hierdoor ontstaan prachtige gesprekken en worden vriendschappen rondom geloof opgebouwd. We zijn altijd opzoek naar meer begeleiding. Dus vind je het leuk om 12 zondagen met jongeren aan de slag te gaan met het geloof en het opbouwen van relaties? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen. 

Seizoen 2019-2020

De brugklassers krijgen binnenkort een persoonlijek uitnodiging in de bus. De jongeren die eerder hebben deelgenomen aan de youth krijgen een mailtje of appje. Meer informatie over het Youth Together seizoen 2019-2020 vind je op deze pagina. www.ontmoetingskerkrijssen.nl/youth 

Vragen?

Dan kun je je richten tot de contactpersoon van de Youth Together. Jenet Nijkamp