DVD van de kerkdienst

Voor diegenen die, door ziekte of om wat voor reden dan ook, niet naar de kerk kunnen gaan, bestaat de mogelijkheid de diensten te zien en te beluisteren via een dvd. 
Aanvragen hiervoor dient met te richten aan: H.W. Hofstede, Boomkamp 39 - 203, tel. 517117.

Ook is het mogelijk een kopie van de dvd te kopen a 10 euro. Die kunt u op de maandagavond na de betreffende dienst bij de koster bestellen.