Noabers en het verjaardagsfonds

In onze vorige bijdrage in Ons Kontakt hebben we aangegeven dat er nog vragen zijn over het verjaardagsfonds. Inmiddels zijn die vragen opgelost. Sinds begin mei worden de kaarten van het verjaardagsfonds bezorgd door de noabers. Of in enkele gevallen door de ouderlingen of diakenen van de clusters omdat we in een aantal clusters nog wat noabers missen.

Wie al een kaart heeft gekregen heeft gezien dat die ook anders is dan in de afgelopen jaren. Er is geen zakje meer bijgevoegd. In de kaart zit nu een mooie sticker, ontworpen door het mediateam van de Ontmoetingskerk. Daarin wordt nog wel de aandacht gevraagd voor het verjaardagsfonds, waaruit de bloemen in de kerk, de opkikkers, de organisatie van bijzondere diensten, enzovoorts worden betaald. Als men daar een bijdrage aan wil geven, kan dat via de Givt app of door een gift over te maken op de bankrekening van de kerk (o.v.v. Verjaardagsfonds).

De organisatie van het verjaardagsfonds ligt nog steeds bij Gonda Leferink, die ook heeft meegedacht over de nieuwe opzet en het ontwerp van de sticker. Elke twee maanden zorgt zij dat alle kaarten voor de komende maanden per cluster, en daarbinnen gesorteerd per noaber, klaarstaan om opgehaald te worden door een ambtsdrager van de cluster. Die kan vervolgens eenvoudig de kaarten bezorgen bij de noabers.

Zoals gezegd missen we nog steeds wat noabers in enkele clusters. Misschien is juist deze tijd, waarin we ook in Rijssen zuchten onder het Coronavirus, een goede tijd om na te denken of u niet wilt bijdragen aan het omzien naar elkaar binnen de Ontmoetingskerk. Mocht u daar iets in willen betekenen neem dan contact op met uw clusterouderling of met een van ons.

Gerdien Nijzink, Martin Poortman en Jan Willems


Naar het nieuwsoverzicht