Inzameling Dankdag 2020

Beste gemeenteleden, zusters en broeders,

Via deze weg doen wij als de diaconie van de Ontmoetingskerk en het bestuur van de Stichting Oost Europa afdeling Enter-Rijssen (weer) een beroep op u.

Tijdens de Dankdag dienst van 4 november aanstaande zal er aandacht zijn voor de deplorabele toestand bij onze broeders en zusters in onze partnergemeente in Jankafalva Roemenië en bij onze vrienden in Carei, ook in Roemenië.

Ook dit jaar willen we ondanks de corona perikelen waar we de gevolgen steeds meer van voelen, proberen om daar enige verlichting te brengen in hun dagelijkse zorgen om onder andere voldoende voedsel te hebben. Daarom vragen wij u ook dit jaar om onze naaste te helpen met onderstaande artikelen. 

Er is een grote behoefte aan: Groenten (in blik), Bloem, Suiker, Slaolie (plastic flessen), Koffie en Thee, Macaroni en Rijst, Zeep en Tandpasta.

Mocht u liever een financiële bijdrage leveren dan kan dat uiteraard!

Door de omstandigheden zijn wij als stichting dit jaar niet in staat om zelf reizen te maken. We mogen Hongarije en Roemenië niet in. Wel kunnen we via een transport per vrachtwagen regelen dat de goederen naar Roemenië gaan. Dit zijn echter extra, niet begrote kosten voor ons. Dus u begrijpt dat wij uw hulp heel hard kunnen gebruiken!

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL 02 ABNA 0594 0182 42

Dit jaar zal de inzameling wel iets anders gaan dan gebruikelijk. We zullen nu in de hal van de kerk uw goederen in ontvangst nemen. Dat kan op verschillende momenten. De eerste mogelijkheid is aanstaande zondag. In totaal kunt u de goederen op verschillende zondagen brengen. Daarover volgt nog verdere informatie. Op dankdag is de inzameling van 13.30-15.30 uur. Van harte aanbevolen dus!

Alvast heel veel dank voor uw steun door goederen of ene finaciele bijdrage, aan onze naaste in de partnergemeente Jankafalva en de gemeente Carei (weeshuis, armenkeuken, ziekenhuis) in Roemenië.

Diaconie Ontmoetingskerk Rijssen
Stichting Oost Europa afdeling Enter-Rijssen


Naar het nieuwsoverzicht