Online kerkdiensten 22 november

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst, die wordt voorgegaan door mevrouw van Herk, gedenken wij onze gemeenteleden die in het kerkelijk jaar, dat op deze zondag tot een einde komt, zijn overleden. Gewoonlijk is dit een dienst waarin de gemeente de nabestaanden in haar midden ontvangt. In de kring van onze gemeente zoeken wij met hen samen troost bij God, de eeuwige God, en bidden om steun en bemoediging voor allen die een dierbare overledene moeten missen en kracht om het gemis te dragen in het verdere leven.

Dit jaar is dat helaas anders: als gevolg van de coronamaatregelen zullen alleen nabestaanden van de overleden gemeenteleden bij deze dienst aanwezig zijn. Het thema van de dienst is: Leven in Advent. De lezing voor deze zondag is Jesaja 25: 6 – 12.

Zang en muziek worden deze zondag verzorgd door gemeenteleden. 

In de avonddienst gaat dominee Van der Spek ons voor. 

Meekijken met de diensten?

Ochtenddienst om 10 uur

Avonddienst om 19 uur

Kindernevendienst

Voor de kinderen is weer een mooie hand-out gemaakt. Wat is liefde? Daar gaan we meer over horen. Je downloadt de handout door op de onderstaande plaat te drukken.


Naar het nieuwsoverzicht