Kerkdiensten zondag 12 september

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Clusters 1 t/m 7 mogen dit doen in de kerk, alle andere leden worden van harte uitgenodigd om thuis mee te doen. De dienst wordt geleid door dominee Zijl en begint om 9.30 uur. 's Avonds gaat dominee Ris voor. De dienst begint om 19.00 uur en alle clusters zijn welkom in de kerk. Je volgt beide diensten online via onderstaande links:

Ochtenddienst 9.30 uur - Heilig Avondmaal

Avonddienst 19.00

Collecte voor Haïti

De collectes van deze zondag zijn bestemd voor Kerk in Actie ten behoeve van noodhulp aan Haïti. Haïti werd op 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Door de aardbeving zijn bijna 2.000 mensen overleden en 7.000 mensen raakten gewond. 14.000 gezinnen zijn dakloos geraakt omdat hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Niet lang daarna trok ook orkaan Grace nog over het land. De noodhulp komt moeilijk op gang en in veel delen van het land is geen water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Via het internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance schiet Kerk in Actie te hulp. Voor slechts € 43,- krijgt een gezin een hygiënepakket met onder andere zeep, toiletpapier en luiers. Voor € 62,- krijgt een gezin een noodpakket met dekzeilen, touwen en dekens.

In de kerk wordt zondag gecollecteerd voor Kerk in Actie. Voor iedereen thuis geldt dat je een bedrag kunt geven via de Givt app of over kunt maken op de bankrekening van de diaconie: NL 02 ABNA 0594 0182 42 t.n.v. Haïti sept 2021. Elke gift, hoe groot of klein ook, kan al een groot verschil maken!


Naar het nieuwsoverzicht