Commissie: Pastoraat

Noabers 
Onze kerk is sterk gegroeid, van 1400 gemeenteleden in 1990 tot meer dan 3000 op dit moment. Op verschillende momenten hebben we gemerkt dat het pastoraat, het omzien naar elkaar in de naam van Christus, de groei niet kon bijhouden. Daarom is besloten om het pastoraat heel anders, kleinschalig en dicht bij de gemeenteleden, te gaan organiseren. In alle clusters zijn gemeenteleden gevraagd om noaber te worden. De noabers zijn verantwoordelijk om contact te onderhouden met 6 tot 8 gezinnen of alleenstaanden in hun directe omgeving. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de hun toegewezen adressen en signaleren wat er speelt in zijn/haar buurt. Deze signaalfunctie is wezenlijk goed voor het functioneren van het werk in de clusters en voor het verbeteren van de pastorale zorg in de gemeente.


Interkerkelijke commissie voor het dovenpastoraat in Overijssel
Voorzitter:  Ineke Stam : voorzitter@icoverijssel.nl
Secretaris:  Mirjam Dedden : secretaris@icoverijssel.nl
Predikant:   Ds. M. Visser : 06-57424370 gebarendominee@outlook.com