Commissie: GemeenteActiviteiten

GemeenteActiviteiten

In opdracht van de kerkenraad heeft de commissie GemeenteActiviteit, naast het persoonlijk huisbezoek, andere vormen van gemeentepastoraat ontwikkeld en zijn er verschillende en diverse activiteiten georganiseerd. 

Sinds 2021 is de commissie vacant. 

Een van de reden is, dat het draagvlak onder de gemeenteleden duidelijk is afgenomen. 
De laatste 2 jaar was het zo dat er regelmatig activiteiten afgezegd zijn vanwege te weinig animo onder de gemeenteleden.