Wij, als Gereformeerde Ontmoetingskerk Rijssen, willen samen groeien en bloeien.

Wij vertrouwen erop daarbij bezield te worden door Gods Woord.

Zo ontdekken wij hoe God ons vruchtbaar in beweging zet.

 

 

De Ontmoetingskerk Rijssen wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen tot steun is, binnen de kerk en daarbuiten, met name op de kruispunten in hun leven. Een kerk die zichtbaar en hoorbaar is, in het hart van de plaatselijke gemeenschap.

Om deze opdracht vorm te geven hebben we drie hoofdlijnen geformuleerd.

  • Ontmoeting op zondag en door de week, bij erediensten en activiteiten met als doel God en elkaar te ontmoeten.
  • Dienstbaarheid aan elkaar, in en buiten onze gemeente, met als doen om vanuit de ontmoeting inhoud en structuur geven aan ons ‘gemeente’-zijn, zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
  • Toerusting bij geloofs-, levens- en zingevingvragen, met als doel om als open gemeenschap in Gods wereld naar buiten kunnen treden.