Vesperdienst in de Open Hof

   15 maart 2019         19.00 uur

Tijdens deze vieringen is het kernthema “Kwetsbaarheid als waarde”.Gebaseerd op het evangelie van Johannes. Deelthema’s zijn: wederzijdsehulp, respect en mededogen.
Wij nodigen U uit om, samen, Oecumenisch, door gebed, zang, overdenking en stille bezinning toe te leven naar Pasen.
Wij zingen deze keer veel liederen uit het liedboek voor de kerken.
De te zingen liederen worden via de beamer getoond. Vandaar dat voor de deelnemers deze keer geen (draai)boekje hebben tijdens de vieringen. Tijdens deze vieringen zal het Oecumenisch koor ons bij de samenzang ondersteunen.

 

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen