Avondmaalsdienst

   16 juni 2019         11.00 uur

In deze dienst gaat dominee Ris ons voor. Samen vieren we het Heilig Avondmaal. Er is kinderoppasdienst en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6. 

Lezing uit de Bijbel: Lukas 6: 6-11 & 1 Korintiërs 11: 17-34
Lied vóór de dienst: Oefenen Hemelhoog 517
Lied 84: 1,3; Lied 891: 1,3; Gezang 360 (Liedboek 1973); Hemelhoog 517; Lied 840; Lied 150a: 1,3,4

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen